Σπύρος Μπάνος

(Reading time: 1 - 2 minutes)

sp_banos.jpgExecutive Coach Association for Coaching. Κάτοχος MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με πάνω από 15 έτη εμπειρίας στην οργάνωση και διεύθυνση πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρείες. Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 800 στελέχη επιχειρήσεων, με 10.000 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις με πιστοποιημένα αποτελέσματα έναρξης και επιτυχίας διαχείρισης έργων.

Gamified Activities for Young Learners

Educators are aware that one of the main aims of teaching should be to involve all students in a classroom all the time and make them active learners who follow the lesson and the teacher, build on what they learn...

Read more

The Michigan ECPE Survival Guide

How to do well in the different sections of the Michigan ECPE test of English and how best to prepare for the ECPE exam ECPE Listening In general, don't underestimate the listening. It can be very difficult. To make it especially difficult...

Read more

The history of the Cambridge Exams

Cambridge English Language Assessment is part of the University of Cambridge and has been providing English language assessments and qualifications for over 100 years. The first Cambridge English examination, the Certificate of Proficiency in English (CPE), was launched in 1913. The...

Read more
ELT NEWS
74, Ag Georgiou St
154 51 - N. Psychico
Tel: +30 210 6712991
Fax: +30 210 6719622
www.eltnews.gr info@eltnews.gr
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved. Designed By ELT NEWS