Ιωάννης Κοσμόπουλος

Ειδικός Παιδαγωγός Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Ο Γιάννης Κοσμόπουλος ασχολείται με τις Μαθησιακές  Δυσκολίες και τη Δυσλεξία από το 1992  τόσο σε επίπεδο μελέτης  των Μαθησιακών Δυσκολιών αλλά και με την αξιολόγηση και την παρέμβαση στα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία. Από το 1997 αποκλειστικά με την Ειδική Αγωγή σε επίπεδο μελέτης και παρέμβασης καθώς και ερευνητικά και ως επιμορφωτής.  Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη Συμβουλευτική Γονέων την οργάνωση ομάδες γονέων και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι επιμορφωτής, εισηγητής και συγγραφέας άρθρων σε πολλά σεμινάρια, συνέδρια και επιμορφώσεις με θέματα που αφορούν τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη Δυσλεξία, τη Συμβουλευτική Γονέων, τον Αυτισμό, τη ΔΕΠ-Υ, τις Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας, τις Σχολές Γονέων και την Εποπτεία στην Εκπαίδευση και τους Εκπαιδευτικούς. Ως Γενικός Γραμματέας της ΕΕΠΕ είχε ενεργή συμμετοχή στη διοργάνωση τεσσάρων Συνεδρίων για την ειδική Αγωγή αλλά και ημερίδων και σεμιναρίων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.      

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.