Ζητείται Καθηγήτρια/της Γερμανικής γλώσσας για διδασκαλία σε ΚΞΓ (περιοχή Περισσός-Νέα Ιωνία) για άμεση πρόσληψη.

(Reading time: 1 minute)


Ζητείται Καθηγήτρια/της Γερμανικής γλώσσας για διδασκαλία σε ΚΞΓ (περιοχή Περισσός-Νέα Ιωνία), επίπεδα: G 1 έως G 3, πρόγραμμα Πέμπτη - Παρασκευή, πανεπιστημιακές σπουδές, άδεια διδασκαλίας, εμπειρία σε ΚΞΓ: 2ετής και άνω, με ενδιαφέρον για τη διδασκαλία σε παιδιά, όρεξη για δουλειά και συνεργατικότητα,
αποστολή CV στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως και 10/10/2017 11.00 π.μ., Άμεση πρόσληψη.

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.