Ζητείται Καθηγητής/τρια Αγγλικών από Εκδοτικό Οίκο

Ζητείται Καθηγητής/τρια Αγγλικών από Εκδοτικό Οίκο, για τη στελέχωση του τμήματος Προώθησης-Ενημέρωσης, ως ELT Consultant. Γνώσεις Η/Υ και διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου απαραίτητα.

Εmail επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.