Είναι μια εικόνα δεκάδων χρόνων ή μάλλον μερικών αιώνων. Είναι μια αρχετυπική εικόνα, ένας ισχυρός συμβολισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων όπου γης και...

Dyslexia is a different way of thinking and doing. People with dyslexia can be successful if they work their tasks in their own way. They can learn if they have really understood the information they get and feel more in control if they have choices.By Efi GlymiThey usually have difficulties in reading long documents- as they have eye problems (they...

All kids have greatness in them, and like any of us, they will all need their own combination of "the right things" to flourish - the right people, the right environment, the right motivation, the right encouragement. The right support will make magic happen. It will light a vibrant, glowing spark that will open the world up to them, and them up to the...

  The developing of the language skills has always been a very hard and interesting task. The process of writing suggests that we can actually teach students how to write with coherence, an appropiate grammar structure and an acceptable spelling. One of the effective ways to do this is to motivate the students and make them aware of the steps...

 Passive learning has been the only way of learning in school for centuries, but experiential and active ways of learning are now at the heart of education. Students often need a motivation to learn when they approach new knowledge and compare it to what they already know.  Authentic Learning is learning by participation, learning by focusing on...

Institute of Educational Policy2nd foreign language: 4 hours a week in 2nd class of Lyceum and 6 hours a week in 3rd class of LyceumThe Chair Person of the Institute of Educational Policy Mr Gerassimos Kouzelis speaking about the New Lyceum at the Directorate of Secondary Education in Korinthos last month announced the following plans: The English...

Page 2 of 8

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.