Ισότιμη αναγνώριση από το ΑΣΕΠ των πιστοποιητικών PET και PET for Schools καθώς και των First και First for SchoolsΘα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το πιστοποιητικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools είναι ακριβώς το ίδιο με το πιστοποιητικό για την εξέταση Cambridge: Preliminary (PET), επομένως και η αναγνώριση από φορείς όπως το ΑΣΕΠ, είναι η ίδια. Στο σχετικό παράρτημα του ΑΣΕΠ, το PET συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους αποδεκτούς τίτλους γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι κάτοχοι πιστοποίησης του PET όσο και του PET for Schools μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό τους για σκοπούς προσλήψεων.

Ομοίως, τα πιστοποιητικά Cambridge English: First και First for Schools τυγχάνουν ισότιμης αναγνώρισης. Εφόσον, σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ, το First συγκαταλέγεται στα αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, το ίδιο ισχύει και για το First for Schools.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων Αγγλικών Cambridge επιπέδου Β2 συμμετέχουν στην εξέταση First for Schools.

Για περισσότερες πληροφορίες για το PET for Schools πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες για το First for Schools πατήστε εδώ

 

 

Education

Latest Issue

July-August 2018

In the past two decades there has been a temptation to simply try to get through formal and foreign language education unscathed, to focus on the language exams success data...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.