Πιστοποιητικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας

 

 Συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προγραμμάτων

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) συνέστησε επιτροπή που θα εξετάζει και θα γνωμοδοτεί επί των προσφερόμενων μαθημάτων των Πανεπιστημίων που θα οργανώνουν προγράμματα Διδακτικής των ξένων γλωσσών για τους κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας που ήδη  έχουν καταθέσει  στο υπουργείο Παιδείας αίτηση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

 

Η Επιτροπή του ΙΕΠ

Η επιτροπή έχει την εξής σύνθεση

  • Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος
  • Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος και αναπληρώτρια Προέδρου  
  • Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Μαρία Πανταλέων, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Αγγελική Χατζηηλίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος

 

 

Education

Latest Issue

June 2018

Developing Reading and Listening skills The current edition of ELT NEWS focuses on Reading and Listening. Listening is receiving language through the ears. It involves identifying the sounds of speech and processing...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.