Πιστοποιητικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας

 

 Συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προγραμμάτων

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) συνέστησε επιτροπή που θα εξετάζει και θα γνωμοδοτεί επί των προσφερόμενων μαθημάτων των Πανεπιστημίων που θα οργανώνουν προγράμματα Διδακτικής των ξένων γλωσσών για τους κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας που ήδη  έχουν καταθέσει  στο υπουργείο Παιδείας αίτηση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

 

Η Επιτροπή του ΙΕΠ

Η επιτροπή έχει την εξής σύνθεση

  • Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος
  • Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος και αναπληρώτρια Προέδρου  
  • Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Μαρία Πανταλέων, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Αγγελική Χατζηηλίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος

 

 

Education

Latest Issue

January - February 2018

A comprehensive guide to language exams with tips from examination bodies, oral examiners and teacher trainers.  Tips for Pearson Test of English ECPE LanguageCert KPG STYLE TIE Classic International ESOL   Speaking Skills: How to motivate adult learners at B2+ level The...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.