Πιστοποιητικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας

 

 Συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προγραμμάτων

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) συνέστησε επιτροπή που θα εξετάζει και θα γνωμοδοτεί επί των προσφερόμενων μαθημάτων των Πανεπιστημίων που θα οργανώνουν προγράμματα Διδακτικής των ξένων γλωσσών για τους κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας που ήδη  έχουν καταθέσει  στο υπουργείο Παιδείας αίτηση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

 

Η Επιτροπή του ΙΕΠ

Η επιτροπή έχει την εξής σύνθεση

  • Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος
  • Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος και αναπληρώτρια Προέδρου  
  • Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Μαρία Πανταλέων, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Αγγελική Χατζηηλίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος

Education

Latest Issue

July-August 2018

In the past two decades there has been a temptation to simply try to get through formal and foreign language education unscathed, to focus on the language exams success data...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.