Υπόμνημα με την πρότασή της για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο, κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών...

  Συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προγραμμάτων Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) συνέστησε επιτροπή που θα εξετάζει και θα γνωμοδοτεί επί των προσφερόμενων μαθημάτων των Πανεπιστημίων που θα οργανώνουν προγράμματα Διδακτικής των ξένων γλωσσών για τους κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας που ήδη  έχουν...

Pearson 2017 Research Call is now open and available at https://pearsonpte.com/wp-content/uploads/2017/11/Research-Call-2017-Dean-Craig.pdf.The purpose of the call is to contribute to the validation of the Global Scale of English (GSE) and the Pearson Test of English Academic (PTE Academic).The deadline for submitting proposals is 30th January...

  Throughout their studies, students will make lots of mistakes. It is an important part of the learning process. If they are not making mistakes then they are not being given difficult enough topics and structures to work with. You have to choose material that is challenging but manageable for your class and correct mistakes in positive ways...

 The Fulbright Foundation in Greece offers an extensive scholarship program for Greek citizens who wish to study, lecture, conduct research or pursue professional development at an institution in the United States.The Fulbright Scholarship Program for Greek Citizens for the academic year 2018-2019 has been fully uploaded onto the Foundation's...

 by Sasha Brown // lifehack.orgBritish English can often leave non-British English speakers scratching their heads as to what exactly they are talking about. Once you are able to get over the novelty of these expressions and slang terms, embrace them and even add them to the mix of conversation to liven it up.At first it may seem unnatural to use...

Page 1 of 54

 

 

Education

Latest Issue

December 2017

  Issue 330 (December 2017) marks the end of 2017 with fun Christmas activities for the classroom. Being the end of the year we look at the most popular read articles of...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.