Νομοσχέδιο για την επέκταση, εμβάθυνση και υποστήριξη της γαλλικής γλώσσας κατατέθηκε στην Βουλή από την υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Ολγα Γεροβασίλη με τον τίτλο "Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράμματος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις". Σύμφωνα με την...

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Cambridge English FCE for Schools Μαΐου 2017 που διοργανώθηκαν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση θα είναι διαθέσιμα ως ακολούθως:   Εξέταση Πρόγραμμα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων FCE for Schools Μαΐου...

Μεχρι 26/07/17 η προθεσμία Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) για την υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) τα Κ.Ξ.Γ. πρέπει μέχρι 26/07/2017 να εγκαταστήσουν τερματικό (POS) ώστε να δέχονται πληρωμές από καταναλωτές. Τα ΚΞΓ που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, από 27/06/17 μέχρι 26/07/17, πρέπει να...

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 337/29-05-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του προσφέρει 9 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες. Τα προσφερόμενα ΠΜΣ είναι τα εξής: Language Education for Refugees and Migrants (LRM), Αθλητικές Σπουδές...

       The written papers in ALL levels have ONLY multiple choice questions. ALL the speaking exams are the same format.  Same 20 predictive speaking topics for ALL levels. B1 + B2 LISTENING EXAM – THE SAME FORMAT: Part One: 10 short dialogues with 3-option multiple choice...

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Πτυχιούχοι Γαλλικής και Αγγλικής Φιλολογίας  μπορούν να κάνουν αίτηση δηλώνοντας είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας μίας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες βα βρείτε στην...

 

 

Education

Latest Issue

May 2018

May's issue focuses on professional development and adult learning. But what is learning? How do people learn? What are the principles of learning? Who does not want to acquire new skills and master new material...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.