Έφη Γλυμή

(Reading time: 1 minute)

Αξιολόγηση και βελτίωση της διδασκαλίας μας

Η διδασκαλία είναι ένας δυναμικός συνδυασμός  παρουσίασης, τέχνης και επιστήμης που επηρεάζεται σε αρκετό βαθμό από την προσωπικότητα του καθηγητή, το κίνητρο των μαθητών και την ιδιαιτερότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Το να βελτιώνεσαι ως εκπαιδευτικός απαιτεί γνώση της αλληλεπίδρασης των ανωτέρω παραγόντων και των διαρκών αλλαγών και μια τέτοια αντίληψη χρειάζεται διαρκή αξιολόγηση και ανάλυση.

 

Η αξιολόγηση του τρόπου διδασκαλίας είναι απαραίτητη γιατί έτσι ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει πληροφορίες για την προσωπική του βελτίωση και δυναμώνει το επαγγελματικό του προφίλ για την περαιτέρω εξέλιξή του.

 

Bio

Εφη Γλυμή, Η Έφη είναι καθηγήτρια Αγγλικής με ειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής σε δυσλεκτικά παιδιά (ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Educational Studies από το πανεπιστήμιο του Surrey. Παράλληλα συνεργάζεται με κέντρα λόγου και μάθησης του ιδιωτικού τομέα.

ELT NEWS
74, Ag Georgiou St
154 51 - N. Psychico
Tel: +30 210 6712991
Fax: +30 210 6719622
www.eltnews.gr info@eltnews.gr
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved. Designed By ELT NEWS