Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Αυτισμός και Σύνδρομο Asperger (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος - DSM-5) Συμβουλευτική Γονέων και Οριοθέτηση μαθητών.

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.