Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Λόγου και Φωνητικής για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του λόγου.

Κόστος Συμμετοχής

ELT NEWS
74, Ag Georgiou St
154 51 - N. Psychico
Tel: +30 210 6712991
Fax: +30 210 6719622
www.eltnews.gr info@eltnews.gr
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved. Designed By ELT NEWS