Φόρμα Συμμετοχής

 

 Πρακτικές εφαρμογές Διαχείρισης παιδιών με ΔΕΠΥ στην τάξη και οργάνωση μελέτης

10-06-2018 10:30 am

Καλαμάτα (Rex Hotel) (Αριστομένους 26, Kalamata, 241 00, Greece)

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.