Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Λόγου και Φωνητικής για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του λόγου.

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.