Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Παιδικό Ιχνογράφημα, Σύνδρομο Asperger, Αντιμετωπίζοντας στενάχωρες καταστάσεις των μαθητών.

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.