Φόρμα Συμμετοχής

 

 Πρακτικές εφαρμογές Διαχείρισης παιδιών με ΔΕΠΥ στην τάξη και οργάνωση μελέτης

25-02-2018 3:00 pm

Αθήνα (Stratos Vassilikos) (Μιχαλακοπούλου 114, Athens, 115 27, Greece)

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.