Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Διαχείριση της Σχολικής Τάξης.

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.