Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Practical activities for C1 and C2 levels.

 

 

Κόστος Συμμετοχής

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.