Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες. Είναι απαραίτητες για να συμμετάσχετε στο Διαχείριση Σχολικής Τάξης, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαχείριση Θυμού.

Κόστος Συμμετοχής

Subscribe to Newsletter


Холодно? Закажите подогрев пола
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Foreign Languages Forum; Συμπληρώστε το email σας για να λάβετε την πρόσκληση και το newsletter μας;

Ευχαριστούμε πολύ.
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.