Αυτισμός και Σύνδρομο Asperger (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος - DSM-5) Συμβουλευτική Γονέων και Οριοθέτηση μαθητών

O Ιωάννης Κοσμόπουλoς στο σεμινάριο αυτό  θα μας αναλύσει το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να βοηθήσει ένα παιδί με Αυτισμό και Asperger μέσα στην τάξη αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες του να αναγνωρίσει και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του και τελικά να ζήσει μια αξιοπρεπή και δημιουργική ζωή, πώς ο εκπαιδευτικός μέσα από τη συμβουλευτική, μπορεί να προσφέρει βοήθεια και στήριξη στους γονείς των µαθητών του για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους που πηγάζουν από το σχολείο, τους συµµαθητές, το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον και πως θέτοντας σταθερά και ακριβή όρια στους μαθητές μπορεί να επιτευχθεί συνολική οριοθέτηση της τάξης.

Για να μπορέσετε ως Εκπαιδευτικοί να βοηθήσετε τους μαθητές με αυτισμό και Σύνδρομο Asperger να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και ίσες ευκαιρίες μάθησης με τα άλλα παιδιά, θα πρέπει:

  • να κατανοήσετε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους,
  • να αναγνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τους,
  • να ακολουθήσετε νέες τεχνικές διδασκαλίας και
  • να μάθετε τις στρατηγικές ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξηςέτσι ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και του επικοινωνιακού λόγου και σημαντική μείωση των στερεοτυπιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς.


Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

 

10:00– 12:00 - Αυτισμός και Σύνδρομο Asperger (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος - DSM-5)

Ο Αυτισμός ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (DSM-5) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή. Ονομάζεται αναπτυξιακή γιατί εκδηλώνεται κατά την ανάπτυξη του ατόμου. Είναι νευρολογική - εγκεφαλική διαταραχή και επηρεάζει το λόγο και τις επικοινωνιακές δυνατότητες του ατόμου. Εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή της ζωής του παιδιού αλλά συνήθως γίνεται αντιληπτή όταν το παιδί αρχίζει να επικοινωνεί με το περιβάλλον του. Χρειάζεται άμεση, πολύπλευρη και μακροχρόνια αντιμετώπιση για να μπορεί να σταθεί σε ένα κόσμο που η επικοινωνία είναι σημαντικό κομμάτι.  Το σύνδρομο Asperger πήρε το όνομά του από τον Αυστριακό παιδίατρο Hans Asperger το 1944. Το σύνδρομο σύμφωνα με το DSM-IV είναι μια υποκατηγορία του Αυτισμού. Ο Αυστριακός γιατρό χαρακτήρισε τα παιδιά με Asperger μικρούς καθηγητές γιατί είχαν αναπτυγμένο λεξιλόγιο και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τις επιστήμες. Δυσκολεύονται όμως στην επικοινωνία και χαρακτηρίζονται ως ιδιόρρυθμοι που όμως ζουν δίπλα μας.

Στο σεμινάριο αυτό θα δοθούν συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς, προτάσεις, στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας.

 

12:15– 13:15 - Ο εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος

Η εκπαίδευση είναι µια πολύπλοκη διαδικασία. ∆εν είναι µόνο µαθησιακή αλλά και ψυχολογική. Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός καλείται να ακούσει τα προβλήµατα που έχουν οι γονείς µε τα παιδιά τους - µαθητές, να κατανοήσει το πρόβληµα και να προσπαθήσει να συµβουλεύσει το γονιό ώστε να δώσει λύση στο πρόβληµα µε το παιδί του ή να τον συµβουλεύσει πως να κάνει τη σχέση του µε το παιδί πιο λειτουργική. Η διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω είναι µια ξεκάθαρη συµβουλευτική σχέση που ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συµβούλου, µε όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σύµβουλος, και ο γονιός είναι ο συµβουλευόµενος που καθοδηγείται από τον σύµβουλο - εκπαιδευτικό.

Το ρόλο αυτό ο εκπαιδευτικός τον είχε πάντα στην εκπαίδευση. Πάντα ο γονιός απευθυνόταν στο δάσκαλο για µια συµβουλή και πάντα ο δάσκαλος τον άκουγε και προσπαθούσε να δώσει λύση στο πρόβληµα του. Η σηµερινή πραγµατικότητα είναι πιο πολύπλοκη οπότε και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο γονιός µε τα παιδιά του πιο περίπλοκα. Συµβουλευτική είναι η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός για να  προσφέρει βοήθεια και  στήριξη στους γονείς των µαθητών του για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους που πηγάζουν από το σχολείο, τους συµµαθητές, το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό. Ποιες είναι οι γνώσεις και ποιες οι δεξιότητες  που πρέπει να έχει; Πως πρέπει να δοµήσει µια σχέση µε το γονιό και πως πρέπει να την οριοθετήσει για να είναι αποτελεσµατικός; Σε ποιες περιπτώσεις ακούει και δίνει λύσεις και σε ποιες περιπτώσεις δεν µπορεί να το κάνει; Τέλος η συµβουλευτική στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει ως στόχο την καλή συνεργασία όλων των µελών της σχολικής κοινότητας.

 

13:30 -14:30 - Οριοθέτηση μαθητών

Το επόμενο θετικό βήμα είναι η οριοθέτηση του μαθητή μέσα στην τάξη. Οριοθέτηση ορίζουμε την ένταξη του μαθητή - παιδιού στους κανόνες της τάξης. Αυτή έχει δύο μεγάλες προϋποθέσεις για να είναι επιτυχής. Η πρώτη αφορά την υιοθέτηση των κανόνων από το μαθητή και η δεύτερη την ικανότητα του μαθητή (γνωστικά και συναισθηματικά) να τους ακολουθήσει. Την ατομική οριοθέτηση ο εκπαιδευτικός την πετυχαίνει μέσα από τη συνολική οριοθέτηση της τάξης του. Κάθε μαθητής και όλη τη τάξη πρέπει να υπακούουν σε όρια και κανόνες που είναι ρεαλιστικοί και παιδαγωγικά ορθοί. Μέσα από τα όρια ο μαθητής με αυτισμό θα αισθανθεί ασφαλής και θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Κυρίαρχο ρόλο έχει ο εκπαιδευτικός. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο και πρέπει να λειτουργήσει μέσα από αυτόν προς όφελος όλων των μαθητών. 


Εισηγητής: Ιωάννης Κοσμόπουλος M.ed

Ειδικός Παιδαγωγός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων

 

 

Πληροφορίες

Event Date 22-10-2017 10:00 am
Event End Date 22-10-2017 2:30 pm
Registration End Date 21-10-2017
Participation Fee €40
€40
Οι θέσεις έχουν εξαντληθεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6712991 για περισσότερες πληροφορίες.
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.