Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία) : Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η ενημέρωσή του για την έννοια και τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών, την έγκαιρη διάγνωση και την εκπαιδευτική αξιολόγηση, θα βοηθήσει αυτούς στην κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.

 

Εισαγωγικά

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Η αποτελεσματική διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες προϋποθέτει τη θεωρητική κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών ή η έλλειψη κατάλληλων χειρισμών για την αντιμετώπισή τους, έχει σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος στην εφηβεία και στην υπόλοιπη ζωή τους. Συνήθως, οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν με συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα, αυξημένο άγχος, μειωμένη αυτοεκτίμηση, έλλειψη κινήτρων και προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών.

 

Στόχος του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η ενημέρωσή του για την έννοια και τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών, την έγκαιρη διάγνωση και την εκπαιδευτική αξιολόγηση, θα βοηθήσει αυτούς στην κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.

 

Μεθοδολογία

 

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, αναλύεται η έννοια και η φύση του προβλήματος, βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, περιγραφή των μαθησιακών δυσκολιών, αναφορά σε ψυχομετρικές δοκιμασίες οι οποίες βοηθούν στην εκτίμησή τους, αξιολόγηση και ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στην επεξεργασία προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων.

 

Περιεχόμενα του σεμιναρίου

  • Η σύγχρονη έννοια των μαθησιακών δυσκολιών. Εντοπισμός και ανάλυση των βασικών σημείων των επικρατέστερων ορισμών.
  • Χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών.
  • Αναφορά στα είδη των μαθησιακών δυσκολιών (δυσκολία στην ανάγνωση, στο γραπτό λόγο, στη γραφή, στα μαθηματικά) και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
  • Τρόποι έγκαιρου εντοπισμού του προβλήματος.
  • Τρόποι αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών
  • Ψυχομετρικά εργαλεία για την διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.
  • Κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μ.δ.
  • Μελέτη περιπτώσεων -Αξιολόγηση και παρέμβαση
  • Συζήτηση και αναφορά σε παραδείγματα

 

Το σεμινάριο είναι τετράωρο: Η θεματολογία διαρθρώνεται ως εξής:

1η διδακτική ώρα: Αποσαφήνιση ορισμών και χαρακτηριστικά

2η διδακτική ώρα: Αξιολόγηση

3η διδακτική ώρα: εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

4η διδακτική ώρα: Μελέτη περίπτωσης

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

 

Εκπαιδεύτρια: Καλλιόπη Παπουτσάκη
Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής, Σχολική Σύµβουλος ΠΕ70 µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή, Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΑΠ) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ).

 

Πληροφορίες

Event Date 05-11-2017 10:00 am
Event End Date 05-11-2017 2:00 pm
Participation Fee €40
Location
Αθήνα (Crowne Plaza Athens)
Michalakopoulou 50, Athina 115 28, Greece
Αθήνα (Crowne Plaza Athens)
Attachment 5nov_2017_papoutsaki.pdf

Venue Information - Αθήνα (Crowne Plaza Athens)

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Μέγαρο Μουσικής

€40 2
Οι θέσεις έχουν εξαντληθεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6712991 για περισσότερες πληροφορίες.

Location Map

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.