ΔΕΠΥ, Μαθησιακές Δυσκολίες & τρόποι υποστήριξης των εκπαιδευτικών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή γνώσεων που αφορούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΔΕΠΥ με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των μαθητών, την κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών και την κατάρτιση εξειδικευμένου προγράμματος διδασκαλίας. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, θα μάθουμε να επιλέγουμε τους κατάλληλους τρόπους προσέγγισης  των γονέων, για να χτιστεί μια σχέση συνεργατική και υποστηρικτική ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, με σκοπό την ενδυνάμωση της σχέσης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί.

 

 
 
 
15:00 - 16:30 - Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
 
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), γνωστή και ως υπερκινητικό σύνδρομο είναι διαταραχή της παιδικής ηλικίας με κύρια συμπτώματα την υπερκινητικότητα, την παρορμητικότητα και τη διάσπαση της προσοχής. Η γνώση των εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη διαταραχή θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση των μαθητών, στην κατανόηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους και στην κατάρτιση εξειδικευμένου προγράμματος ή στη διαφοροποίηση του προγράμματος διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές με ΔΕΠΥ να αναπτύξουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες και να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.
 
Περιεχόμενα του σεμιναρίου:
 
•Αποσαφήνιση ορισμού και χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠΥ
• Τρόποι έγκαιρου εντοπισμού του προβλήματος - Χαρακτηριστικά
• Αξιολόγηση του προβλήματος
• Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις
• Αναφορά σε παραδείγματα
• Προβληματισμοί-Συζήτηση
 
17:00 - 19:00 - Μαθησιακές Δυσκολίες: Ψυχολογικές επιπτώσεις παιδιών και γονέων, τρόποι υποστήριξης των εκπαιδευτικών
 
Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Η μη έγκαιρη διάγνωση ή η έλλειψη κατάλληλων χειρισμών για την αντιμετώπισή τους, έχει σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος στην εφηβεία και στην υπόλοιπη ζωή τους. Συνήθως, οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν με συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα και δημιουργούν αυξημένο άγχος στους γονείς των μαθητών. Γονείς, οι οποίοι δεν αποδέχονται το πρόβλημα, δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στα παιδιά τους και στη σχέση επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό και το σχολείο. Η ενημέρωση του εκπαιδευτικού όσον αφορά στη φύση και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, καθώς και στη γνώση της ψυχολογίας των γονέων θα βοηθήσει στην επιλογή κατάλληλων τρόπων  προσέγγισης και υποστήριξης των γονέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και την ενδυνάμωση της σχέσης  με τους μαθητές του.

Καλλιόπη Παπουτσάκη
∆ρ. Ειδικής Παιδαγωγικής, Σχολική Σύµβουλος ΠΕ70 µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή, Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΑΠ) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ).

 

Ξενοδοχείο: Astoria Capsis, Ηράκλειο
Ώρες: 3μμ-7μμ
Περισσότερες πληροφορίες
Τηλ: 210 6712991
Υπεύθυνη Κρατήσεων: Χριστίνα Μουτσούλα

Πληροφορίες

Event Date 18-02-2017 3:00 pm
Event End Date 18-02-2017 7:00 pm
Registration Start Date 13-01-2017
Participation Fee €40
Location
Ηράκλειο (Capsis Astoria Heraklion)
Pl. Eleftherias Iraklio, Iraklio 712 02 Greece
Ηράκλειο (Capsis Astoria Heraklion)
Οι θέσεις έχουν εξαντληθεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6712991 για περισσότερες πληροφορίες.
€40

 

 

 

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.