Έφη Γλυμή

Η Έφη Γλυμή είναι καθηγήτρια Αγγλικής με ειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής σε δυσλεκτικά παιδιά (ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Education Studies
and Effective Teaching από το Πανεπιστήμιου του Surrey, UK. Κατά την παραμονή της στην Αγγλία εργάστηκε σε σχολεία της Αλλοδαπής. Έχει κάνει επίσης Κλινική Πρακτική σε παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής στο Metropolitan College.

Τα τελευταία χρόνια εκτός από τη διδασκαλία Αγγλικής , συνεργάζεται με Κέντρα Λόγου και Μάθησης και είναι υπεύθυνη Οργάνωσης κ Διαχείρισης Τάξης ιδιαιτέρα όταν υπάρχουν
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.