Ιχνογράφηµα:  Είναι η  αναπαράσταση κάποιου αντικειµένου, πράγµατος, τοπίου ή και ανθρώπου µε απλές γραµµές µολυβιού. Δεν χρησιµοποιούµε καθόλου χρώµατα. Σχέδιο: Πολλές φορές µπορούµε να το ταυτίσουµε µε το ιχνογράφηµα. Η σηµασία των λέξεων µπορεί να µοιάζει αλλά οι λέξεις δεν ταυτίζονται απόλυτα. Στο σχέδιο η αναπαράσταση του αντικειµένου είναι...

Is there a possibility of linking the teaching of study skills with teaching English in such a way so that the two can be combined and successfully support each other? It has already been acknowledged that study skills have an important cross-curricular value and should therefore be part of the curriculum design and implementation with a view to our...

I think I can read your mind as you are reading the title of the article. "Reading? Why taboo?  Who is it taboo for?" As social media lovers would describe it, the relationship of reading with all three stakeholders is rather complicated and multi-faceted:   Parents  take it for granted that learners should read aloud long texts and translate them word...

Ηave you ever walked into a classroom expecting students to be prepared and begin learning and instead found them looking at you like you are an alien from another planet for even expecting their rapt attention? Unfortunately, low expectations have become the norm for both teachers and students. Many teachers do not want to fight against the expectations...

Language is a tool for communication. We communicate with others, to express our ideas, and to know others’ ideas as well. Communication takes place mostly where there is speech.   The importance of speaking skills is enormous for the learners of any language. Without speech, a language is reduced to a mere script. Any gap in communication results in...

Educators have long known that the ancient art of storytelling is especially well-suited for student exploration. Storytelling is accessible to all ages and abilities. No special equipment beyond the imagination and the power of listening and speaking is needed to create artistic images. As a learning tool, storytelling can encourage students to explore...

Latest Issue

May 2019

Improve Classroom Behaviour   We need a culture where pupils learn from their behaviour mistakes as much as from academic ones. I have no issues with the fact that clear structures need...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.