Πιστοποιητικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας

 

 Συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προγραμμάτων

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) συνέστησε επιτροπή που θα εξετάζει και θα γνωμοδοτεί επί των προσφερόμενων μαθημάτων των Πανεπιστημίων που θα οργανώνουν προγράμματα Διδακτικής των ξένων γλωσσών για τους κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας που ήδη  έχουν καταθέσει  στο υπουργείο Παιδείας αίτηση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

 

Η Επιτροπή του ΙΕΠ

Η επιτροπή έχει την εξής σύνθεση

  • Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος
  • Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος και αναπληρώτρια Προέδρου  
  • Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Μαρία Πανταλέων, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος
  • Αγγελική Χατζηηλίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος

Education

Latest Issue

October 2018

Supplementary Materials, Do they work? Course books are regarded as the core of teaching materials in the classroom and serve as pivotal role to facilitate the instructors’ teaching in the classroom. Penny...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.