Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας C2

 

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε  το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, το οποίο απευθύνεται σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (C2 Level) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επάρκεια διδασκαλίας για να εργαστούν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/ 13-1-2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον:

 

α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και

 

β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).

 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 450 ευρώ.

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι κοινές για όλους τους εκπαιδευόμενους, θα έχουν διάρκεια 4 εβδομάδων η καθεμιά και θα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η τρίτη θεματική ενότητα θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδων και θα προσφέρεται στην ξένη γλώσσα.

 

Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι προαπαιτούμενες για την παρακολούθηση της τρίτης.

 

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον. Το ΕΚΠΑ (www.uoa.gr) και το Αριστοτέλειο (www.auth.gr) θα ανακοινώσουν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό στην ιστοσελίδα τους.

Το ίδιο θα κάνει και το Υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr.

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS».

 

Το πιστοποιητικό προσκομίζεται στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας από όπου χορηγείται η επάρκεια διδασκαλίας.  

 

 

Education

Latest Issue

October 2018

Supplementary Materials, Do they work? Course books are regarded as the core of teaching materials in the classroom and serve as pivotal role to facilitate the instructors’ teaching in the classroom. Penny...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.