Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών και Πληροφορικής στην Γ’ Γυμνασίου

 

Όπως είχαμε γράψει στις 23 Μαΐου το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας και Πληροφορικής για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Στο τέλος του έτους οι μαθητές θα δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας η Πληροφορικής. 


Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα Γυμνάσια σχετική επιστολή, η οποία θα δοθεί στους γονείς των μαθητών που αποφοιτούν από την Β Γυμνασίου. Οι γονείς θα πρέπει να την συμπληρώσουν και να την παραδώσουν στο σχολείο μέχρι 12 Ιουνίου. 
Τα μαθήματα θα γίνονται το απόγευμα, 3 ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές που τα παρακολουθούν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή για την απόκτηση πιστοποιητικού πληροφορικής χωρίς να καταβάλλουν εξέταστρα. Όχι όμως και για τα δυο. Μόνο ένα τμήμα θα δηλώνουν.


Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν μέσα στο καλοκαίρι ώστε τα τμήματα να είναι έτοιμα με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.Οι αιτήσεις έχουν ήδη αποσταλεί σε αρκετά Γυμνάσια.

Education

Latest Issue

October 2018

Supplementary Materials, Do they work? Course books are regarded as the core of teaching materials in the classroom and serve as pivotal role to facilitate the instructors’ teaching in the classroom. Penny...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.