fbpx

NLP: Πώς ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός μπορεί να βρει χρήση στην εκπαίδευση

Call To Action Subscribe2


nlpineducation.jpg

 

O νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση που ενδιαφέρεται να εξερευνήσει και να ενισχύσει τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να φτάσει την άριστη απόδοση. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) είναι ένα μοντέλο διαπροσωπικής επικοινωνίας που εφαρμόζεται στην ψυχοθεραπεία αλλά και στις οργανώσεις /επιχειρήσεις και επικεντρώνεται κυρίως στη μελέτη επιτυχημένων σχημάτων συμπεριφοράς καθώς και τον τρόπο σκέψης από τον οποίο αυτά τα σχήματα υποκινούνται.

Με απλά λόγια, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση που εξερευνά και ενισχύει τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να φτάσει την άριστη απόδοση, να έχει αποτελεσματικότερη διαπροσωπική επικοινωνία και να βελτιώσει την πληρότητα και την ποιότητα της ζωής του.

 

Τι σημαίνει Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός;

Νευρο- Αναφέρεται στο μυαλό μας και το νευρικό σύστημα. Οι σκέψεις μας επηρεάζουν το σώμα μας και αντίστροφα.

Γλωσσικός-Αναφέρεται στις λέξεις και πώς τις χρησιμοποιούμε. Πώς επηρεαζόμαστε από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και πώς οι αντιλήψεις μας διαμορφώνονται από τις λέξεις που διαλέγουμε.

Προγραμματισμός- Όρος δανεισμένος από την επιστήμη της Πληροφορικής. Μέσα στη διαδρομή της ζωής συλλέγουμε διαφόρων ειδών «προγράμματα». Όπως ένας υπολογιστής εκετελεί όλες τις οδηγίες του προγράμματος, έτσι και οι άνθρωποι τείνουμε να πράττουμε σύμφωνα με τον τρόπο που μας έχουν «προγραμματίσει» οι εμπειρίες μας.

 

Ένα κλασσικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι το εξής :Προσπαθήστε να μη σκέφτεστε ένα μπλέ άλογο. Μη σκέφτεστε ένα μπλε άλογο. Επαναλάβετε αυτή την πρόταση στο μυαλό σας. Τι σκέφτεστε;

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να φτιάχνουν την εικόνα αυτού που τους ζητήθηκε να μη σκέφτονται. Επειδή ο ασυνείδητος νους σας έχει μεγάλη δύναμη και ο εγκέφαλός μας δεν αρέσκεται στο να δέχεται πράγματα και ερεθίσματα που δεν του αρέσουν, οι αποφάσεις μας πρέπει να εστιάζουν πάντα σε αυτό που θέλουμε και όχι αυτό σε αυτά που δεν θέλουμε.

 

Σε τι βοηθάει πρακτικά, στην καθημερινότητά μας το σύστημα NLP;

Κλειδί εδώ είναι η ερώτηση: Πώς; Πώς κάνει κάτι ένας άνθρωπος και πετυχαίνει; Πώς αντιμετωπίζει μια κατάσταση και πώς προχωράει; Πώς δηλαδή λειτουργεί το μυαλό ενός ανθρώπου που πετυχαίνει, ώστε να παράγει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα; Και ψάχνουμε τα βήματα. Ενδέχεται εμείς να «σκαλώνουμε» κάπου, και να μην πετυχαίνουμε, το δουλεύουμε λοιπόν. Το σπουδαίο με το NLP είναι ότι με τις τεχνικές του μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε ταλέντα που ενδεχομένως κρύβουμε μέσα μας και δεν έχουμε ακόμα αναγνωρίσει, αλλά και να αξιοποιήσουμε τα «στραβά» μας, τα αδύνατά μας σημεία ή και να αναδείξουμε σημεία και όψεις που ούτε οι ίδιοι γνωρίζαμε ότι υπάρχουν μέσα μας. Και αυτό μας οδηγεί σε μια διαδικασία αφύπνισης.

 

Πώς λειτουργεί ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Κάθε άνθρωπος βιώνει, αντιλαμβάνεται και δίνει νόημα στις εμπειρίες του με μοναδικό τρόπο.
Τα εξωτερικά ερεθίσματα που συλλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων, φιλτράρονται προσθέτοντας, αφαιρώντας και αλλοιώνοντας στοιχεία με βάση τις αξίες, τα πιστεύω, τις μνήμες, τις προηγούμενες αποφάσεις και τα μετά - προγράμματα μας.


Έτσι, διαμορφώνουμε το δικό μας μοντέλο του κόσμου, το οποίο και εκφράζουμε επικοινωνώντας και ενεργώντας στο περιβάλλον μας.

 

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας κάποιου, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να συντονιστούμε μαζί του και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μας. Επίσης, μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε το δικό μας τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ώστε να επέμβουμε αν χρειάζεται, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις μας.

 
Σε επαγγελματικό επίπεδο, κατ’ αρχάς μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) μπορούμε να δημιουργούμε άμεσα και γρήγορα θετικό κλίμα αποδοχής με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή. Επίσης, θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισμό θεμάτων, διευρύνοντας το πλαίσιο των επιλογών μας ενώ παράλληλα θα μπορούμε να θέτουμε και να προγραμματίζουμε τους στόχους μας, εξασφαλίζοντας την επίτευξή τους.
Μπορούμε να αυξάνουμε την αυτοπεποίθηση μας αλλά και να ξεπερνούμε καταστάσεις που μας δημιουργούν αμηχανία.

 

Επίσης, μέσω της κατανόησης του τρόπου που σκέφτονται οι συνάδελφοι, συνεργάτες, ή πελάτες μας, μπορούμε να εντοπίσουμε τον τρόπο σκέψης τους, τις αξίες, τους περιορισμούς, τα κριτήρια επιλογών και αποφάσεών τους. Αφού κατανοήσουμε πως ενεργούν, θα μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά τους, να τους παρακινούμε και να τους υποκινούμε, ενισχύοντας την επιρροή μας.


Τέλος, μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού θα μπορούμε να αναπτύσσουμε μεθόδους για τον αποτελεσματικό χειρισμό δύσκολων καταστάσεων, να διευθετούμε διαστάσεις απόψεων, αλλά και να επιτυγχάνουμε συμφωνίες.

 

O Nευρογλωσσικός Προγραμματισμός στην εκπαίδευση

O Nευρογλωσσικός Προγραμματισμός στην εκπαίδευση βασίζεται: 

 • στους μαθησιακούς τύπους,
 • στην πολυαισθητηριακή μάθηση,   
 • στην εστίαση και στην προσοχή, 
 • στην θέσπιση του στόχου και στην αυτο-παρακίνηση
 • στην επικοινωνία και στην κοινωνικότητα.

 

Ο  Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ενισχύει ακόμα περισσότερο την ικανότητά μας  να βοηθούμε παιδιά να εξελίσσονται και να βελτιώνουν την οργάνωση της σκέψης, την υπευθυνότητα, την έκφραση  και την κοινωνικότητα τους.  

 

Ο NLP στη σχολική τάξη

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών η χρήση του NLP βοηθάει στο:

 • Πώς να κερδίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών
 • Πώς να κατανοούν καλύτερα τους γύρω τους και τη συμπεριφορά τους
 • Πώς να έχουν καλή χημεία μαζί τους
 • Πώς να τους επηρεάζουν
 • Πώς να τους αλλάξουν συμπεριφορά
 • Πώς ν’ αλλάξουν την οπτική τους
 • Πώς ν’ ακούμε σωστά τί λένε
 • Πώς να διαβάζουν τα μάτια τους
 • Πώς να τους βοηθήσουν σε μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουν
 • Ποια είδη μαθητών υπάρχουν και ποια είναι τα κίνητρά τους
 • Πώς οι μαθητές διαχειρίζονται το χρόνο τους και τί μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό
 • Τα συστήματα στα οποία μαθαίνουμε και τα χαρακτηριστικά τους
 • Φράσεις/λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επηρεάσουμε και να καθοδηγήσουμε τους μαθητές ή εκπαιδευόμενους μας, βασισμένες σε μοντέλα του NLP

 

 

 

Αν θέλετε να γνωρίσετε τον κόσμο του NLP, πώς μπορεί να κάνει τη διαφορά, πώς μπορεί να κινητοποιήσει εσάς και τους άλλους αλλά και πώς να σας βοηθήσει να κερδίσετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας, σας περιμένουμε στο Ηράκλειο και στα Χανιά στις 2 & 3 Νοεμβρίου όπου θα εξασκηθείτε στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων που επιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύουν τις εξαιρετικές δυνατότητες που κρύβει κάθε μαθητής, επιτρέποντας στον δάσκαλο να εμπνεύσει και να βοηθήσει τους μαθητές να εξελιχθούν σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Subscribe Banner 2019

Latest

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, πλήρης εξοπλισμός Κέντρου Ξένων Γλωσσών

19 February 2020

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, πλήρης εξοπλισμός Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε πολύ καλή κατάσταση. Πληροφορίες: This email address is being protected from spambot...

Lego®-based therapy για παιδιά με αυτισμό

04 February 2020

Το παιχνίδι με τα Lego® μπορεί να αποτελέσει κάτι παραπάνω από έναν τρόπο να διασκεδάσουν τα παιδιά και να ξεφύγουν από την πλήξη. Για μερικά παιδιά, αυτού του...

Social Media Terms and Conditions

29 January 2020

The promoter is ELT Press whose registered office is at 74 Ag. Georgiou St, 15451 N Psychico, Athens, GR. The competition is open to residents Greece aged 18 y...

Ζητούνται καθηγητές/ αγγλικής και γερμανικής γλώσσας για ΚΞΓ στη Ζάκυνθο. 

29 January 2020

 Ζητούνται καθηγητές/καθηγήτριες Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου με εμπειρία στη  διδασκαλία και δημιουργική διάθεση. Π...

Πρώιμη Παρέμβαση: Προλαμβάνοντας τις πιθανές Μαθησιακές Δυσκολίες και μια επακόλουθη σχολική αποτυχία

22 January 2020

  Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον έγκαιρο εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών. Ο γενικός στόχος μιας τέτοιας συζήτησης είναι να καταφέ...

Latest Issue

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.