fbpx

NLP: Πώς ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός μπορεί να βρει χρήση στην εκπαίδευση

nlpineducation.jpg

 

O νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση που ενδιαφέρεται να εξερευνήσει και να ενισχύσει τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να φτάσει την άριστη απόδοση. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) είναι ένα μοντέλο διαπροσωπικής επικοινωνίας που εφαρμόζεται στην ψυχοθεραπεία αλλά και στις οργανώσεις /επιχειρήσεις και επικεντρώνεται κυρίως στη μελέτη επιτυχημένων σχημάτων συμπεριφοράς καθώς και τον τρόπο σκέψης από τον οποίο αυτά τα σχήματα υποκινούνται.

Με απλά λόγια, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση που εξερευνά και ενισχύει τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να φτάσει την άριστη απόδοση, να έχει αποτελεσματικότερη διαπροσωπική επικοινωνία και να βελτιώσει την πληρότητα και την ποιότητα της ζωής του.

 

Τι σημαίνει Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός;

Νευρο- Αναφέρεται στο μυαλό μας και το νευρικό σύστημα. Οι σκέψεις μας επηρεάζουν το σώμα μας και αντίστροφα.

Γλωσσικός-Αναφέρεται στις λέξεις και πώς τις χρησιμοποιούμε. Πώς επηρεαζόμαστε από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και πώς οι αντιλήψεις μας διαμορφώνονται από τις λέξεις που διαλέγουμε.

Προγραμματισμός- Όρος δανεισμένος από την επιστήμη της Πληροφορικής. Μέσα στη διαδρομή της ζωής συλλέγουμε διαφόρων ειδών «προγράμματα». Όπως ένας υπολογιστής εκετελεί όλες τις οδηγίες του προγράμματος, έτσι και οι άνθρωποι τείνουμε να πράττουμε σύμφωνα με τον τρόπο που μας έχουν «προγραμματίσει» οι εμπειρίες μας.

 

Ένα κλασσικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι το εξής :Προσπαθήστε να μη σκέφτεστε ένα μπλέ άλογο. Μη σκέφτεστε ένα μπλε άλογο. Επαναλάβετε αυτή την πρόταση στο μυαλό σας. Τι σκέφτεστε;

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να φτιάχνουν την εικόνα αυτού που τους ζητήθηκε να μη σκέφτονται. Επειδή ο ασυνείδητος νους σας έχει μεγάλη δύναμη και ο εγκέφαλός μας δεν αρέσκεται στο να δέχεται πράγματα και ερεθίσματα που δεν του αρέσουν, οι αποφάσεις μας πρέπει να εστιάζουν πάντα σε αυτό που θέλουμε και όχι αυτό σε αυτά που δεν θέλουμε.

 

Σε τι βοηθάει πρακτικά, στην καθημερινότητά μας το σύστημα NLP;

Κλειδί εδώ είναι η ερώτηση: Πώς; Πώς κάνει κάτι ένας άνθρωπος και πετυχαίνει; Πώς αντιμετωπίζει μια κατάσταση και πώς προχωράει; Πώς δηλαδή λειτουργεί το μυαλό ενός ανθρώπου που πετυχαίνει, ώστε να παράγει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα; Και ψάχνουμε τα βήματα. Ενδέχεται εμείς να «σκαλώνουμε» κάπου, και να μην πετυχαίνουμε, το δουλεύουμε λοιπόν. Το σπουδαίο με το NLP είναι ότι με τις τεχνικές του μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε ταλέντα που ενδεχομένως κρύβουμε μέσα μας και δεν έχουμε ακόμα αναγνωρίσει, αλλά και να αξιοποιήσουμε τα «στραβά» μας, τα αδύνατά μας σημεία ή και να αναδείξουμε σημεία και όψεις που ούτε οι ίδιοι γνωρίζαμε ότι υπάρχουν μέσα μας. Και αυτό μας οδηγεί σε μια διαδικασία αφύπνισης.

 

Πώς λειτουργεί ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Κάθε άνθρωπος βιώνει, αντιλαμβάνεται και δίνει νόημα στις εμπειρίες του με μοναδικό τρόπο.
Τα εξωτερικά ερεθίσματα που συλλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων, φιλτράρονται προσθέτοντας, αφαιρώντας και αλλοιώνοντας στοιχεία με βάση τις αξίες, τα πιστεύω, τις μνήμες, τις προηγούμενες αποφάσεις και τα μετά - προγράμματα μας.


Έτσι, διαμορφώνουμε το δικό μας μοντέλο του κόσμου, το οποίο και εκφράζουμε επικοινωνώντας και ενεργώντας στο περιβάλλον μας.

 

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας κάποιου, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να συντονιστούμε μαζί του και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μας. Επίσης, μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε το δικό μας τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ώστε να επέμβουμε αν χρειάζεται, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις μας.

 
Σε επαγγελματικό επίπεδο, κατ’ αρχάς μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) μπορούμε να δημιουργούμε άμεσα και γρήγορα θετικό κλίμα αποδοχής με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή. Επίσης, θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισμό θεμάτων, διευρύνοντας το πλαίσιο των επιλογών μας ενώ παράλληλα θα μπορούμε να θέτουμε και να προγραμματίζουμε τους στόχους μας, εξασφαλίζοντας την επίτευξή τους.
Μπορούμε να αυξάνουμε την αυτοπεποίθηση μας αλλά και να ξεπερνούμε καταστάσεις που μας δημιουργούν αμηχανία.

 

Επίσης, μέσω της κατανόησης του τρόπου που σκέφτονται οι συνάδελφοι, συνεργάτες, ή πελάτες μας, μπορούμε να εντοπίσουμε τον τρόπο σκέψης τους, τις αξίες, τους περιορισμούς, τα κριτήρια επιλογών και αποφάσεών τους. Αφού κατανοήσουμε πως ενεργούν, θα μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά τους, να τους παρακινούμε και να τους υποκινούμε, ενισχύοντας την επιρροή μας.


Τέλος, μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού θα μπορούμε να αναπτύσσουμε μεθόδους για τον αποτελεσματικό χειρισμό δύσκολων καταστάσεων, να διευθετούμε διαστάσεις απόψεων, αλλά και να επιτυγχάνουμε συμφωνίες.

 

O Nευρογλωσσικός Προγραμματισμός στην εκπαίδευση

O Nευρογλωσσικός Προγραμματισμός στην εκπαίδευση βασίζεται: 

 • στους μαθησιακούς τύπους,
 • στην πολυαισθητηριακή μάθηση,   
 • στην εστίαση και στην προσοχή, 
 • στην θέσπιση του στόχου και στην αυτο-παρακίνηση
 • στην επικοινωνία και στην κοινωνικότητα.

 

Ο  Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ενισχύει ακόμα περισσότερο την ικανότητά μας  να βοηθούμε παιδιά να εξελίσσονται και να βελτιώνουν την οργάνωση της σκέψης, την υπευθυνότητα, την έκφραση  και την κοινωνικότητα τους.  

 

Ο NLP στη σχολική τάξη

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών η χρήση του NLP βοηθάει στο:

 • Πώς να κερδίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών
 • Πώς να κατανοούν καλύτερα τους γύρω τους και τη συμπεριφορά τους
 • Πώς να έχουν καλή χημεία μαζί τους
 • Πώς να τους επηρεάζουν
 • Πώς να τους αλλάξουν συμπεριφορά
 • Πώς ν’ αλλάξουν την οπτική τους
 • Πώς ν’ ακούμε σωστά τί λένε
 • Πώς να διαβάζουν τα μάτια τους
 • Πώς να τους βοηθήσουν σε μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουν
 • Ποια είδη μαθητών υπάρχουν και ποια είναι τα κίνητρά τους
 • Πώς οι μαθητές διαχειρίζονται το χρόνο τους και τί μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό
 • Τα συστήματα στα οποία μαθαίνουμε και τα χαρακτηριστικά τους
 • Φράσεις/λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επηρεάσουμε και να καθοδηγήσουμε τους μαθητές ή εκπαιδευόμενους μας, βασισμένες σε μοντέλα του NLP

 

 

 

Αν θέλετε να γνωρίσετε τον κόσμο του NLP, πώς μπορεί να κάνει τη διαφορά, πώς μπορεί να κινητοποιήσει εσάς και τους άλλους αλλά και πώς να σας βοηθήσει να κερδίσετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας, σας περιμένουμε στο Ηράκλειο και στα Χανιά στις 2 & 3 Νοεμβρίου όπου θα εξασκηθείτε στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων που επιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύουν τις εξαιρετικές δυνατότητες που κρύβει κάθε μαθητής, επιτρέποντας στον δάσκαλο να εμπνεύσει και να βοηθήσει τους μαθητές να εξελιχθούν σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Subscribe Banner 2019

Latest

Αναστολή 37 πανεπιστημιακών τμημάτων αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

08 November 2019

    Την αναστολή της λειτουργίας 37 πανεπιστημιακών τμημάτων, η έναρξη των οποίων θα γινόταν μέσα σε επόμενες ακαδημαϊκές χρονιές, αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας. Τα τμημάτα επρόκειτο να ανοίξουν την επόμενη...

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6.629 εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας

07 November 2019

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται 2.573 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση και γενική εκπαίδευση, 3.737 στη δευτεροβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση και γενική εκπαίδευση, και 319 ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) και ειδικού εκπαιδευτικού...

November 2019

05 November 2019

What would you expect from a nurse from Greece who works in a hospital in the UK? To be able to talk about the environment in English or to give...

Προχωράει η πρόσληψη αναπληρωτών στην Εκπαίδευση

04 November 2019

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής" αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά στο αμέσως επόμενο διάστημα στην γ' φάση πρόσληψης αναπληρωτών στην Εκπαίδευση.  ...

Πωλείται ΚΞΓ& Δια βίου Μάθησης, εν λειτουργία 35 χρόνια στην ανατολική πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης

03 November 2019

  Πωλείται ΚΞΓ& Δι.Βι.Μαθ.1, εν λειτουργία 35 χρόνια. Αδειοδοτημένος χώρος 120 τ.μ. (1ος όροφος με πρόσοψη 13 μέτρων στην οδό Βασ. Όλγας, σε κεντρικό σημείο επί της λεωφόρου, στην ανατολική πλευρά...

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.