Το γραφείο εξετάσεων ESB ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα B1 B2 C1 C2 ESB περιόδου Δεκεμβρίου 2018 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ και για ανεξάρτητους υποψηφίους ως ακολούθως: 1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών ...

Educaton Leaders Awards 2018 powered by RDC InformaticsΜε ευρεία συμμετοχή και περισσότερους από 400 εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 18 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα Education Leaders Awards 2018 powered by RDC Infromatics. Στην τελετή απονομής, ανακοινώθηκαν οι νικητές...

Την 07.12.2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 45 / 2017 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με τίτλο «Υπολογισμός Ημερών των Εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών», η οποία κοινοποιούσε τις διατάξεις του άρθρου 30 § 3 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 § 11 του Ν. 4472/2017, σύμφωνα με τις οποίες η συμπλήρωση του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου...

Γίνονται «συζητήσεις» για τους δυνατούς συνδυασμούς των σχέσεων μεταξύ των τριών πλευρών του «τριγώνου»: μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών σε ένα ζήτημα πολύ βασικό για την επιστήμη της παιδαγωγικής και για το έργο του σχολείου. Ωστόσο, οι διμερείς σχέσεις σε όποιο συνδυασμό έχουν εξ ορισμού μια ελλειμματικότητα, αφού όπως και να συζητηθούν, αφήνουν πάντα...

  The results for the Cambridge English KET for Schools, PET for Schools and FCE for Schools May 2018 examinations administered by the Hellenic American Union will be available as follows:   Examination Results Release Schedule KET fS May 2018 June 12, 2018 PET fS May 2018 FCE fS May 2018   All results are expected to...

  Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών «ΠΡΟΧΩΡΩ»   Δικαίωμα Συμμετοχής και Προαπαιτούμενα    Δικαίωμα συμμετοχής   Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όσοι κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας από 26/3/2014 μέχρι και 8/2/2017 και κατέχουν πιστοποίηση γλωσσομάθειας Γ2.   Προαπαιτούμενα   Τα...

Page 1 of 10

Education

Latest Issue

May 2019

Improve Classroom Behaviour   We need a culture where pupils learn from their behaviour mistakes as much as from academic ones. I have no issues with the fact that clear structures need...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.