Με στόχο την συλλογή στατιστικών στοιχείων, τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί φροντιστηρίων και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας το Υπουργείο Παιδείας ιδρύει Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα συλλέγει πληροφορίες όπως: εβδομαδιαίο, ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, διδάσκοντες ανά ώρα, επίπεδο, αίθουσα κλπ. Η διάταξη...

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Επιφυλακτικοί οι εκπαιδευτικοί με τις αλλαγές στην Παιδεία Παρουσίαση έρευνας της Global Link στα Education Leaders Awards 2018 powered by RDC Informatics     Αθήνα, Πέμπτη 17 Μαΐου 2018   Αντικειμενικό αλλά όχι δίκαιο θεωρούν στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ...

    Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί πριν από την ψήφιση του ν. 4093/2012 και δεν έχουν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο ισχύουν μέχρι 31.12.2019. Οι κάτοχοι αδειών πρέπει να τις ανανεώσουν μέχρι 30.8.2019 υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.   Η διάταξη περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις Δομές Υποστήριξης που...

  Ιστοσελίδα για το πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών έχει δημιουργήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με στόχο την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη σελίδα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες μέσα από τις ακόλουθες ενότητες: Σύμφωνα με τη σελίδα πρόκειται για ένα πρόγραμμα βασικής κατάρτισης το οποίο...

  Express Publishing 30 Years Anniversary Contest with ‘Ideas Central’: The Resource Book by Teachers for Teachers all around the world!    As part of its 30th birthday celebrations, Express Publishing is giving an opportunity to its newest author – you!   We are looking for teachers with great ideas that they are willing to share with colleagues...

Education

Latest Issue

May 2019

Improve Classroom Behaviour   We need a culture where pupils learn from their behaviour mistakes as much as from academic ones. I have no issues with the fact that clear structures need...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.