Γενναιοδωρία

Αν πραγματικά θέλουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας τη γενναιοδωρία και τη μεγαλοψυχία όχι μόνο κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων…