Έφη Γλυμή

Αξιολόγηση και βελτίωση της διδασκαλίας μας

Η διδασκαλία είναι ένας δυναμικός συνδυασμός  παρουσίασης, τέχνης και επιστήμης που επηρεάζεται σε αρκετό βαθμό από την προσωπικότητα του καθηγητή, το κίνητρο των μαθητών και την ιδιαιτερότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Το να βελτιώνεσαι ως εκπαιδευτικός απαιτεί γνώση της αλληλεπίδρασης των ανωτέρω παραγόντων και των διαρκών αλλαγών και μια τέτοια αντίληψη χρειάζεται διαρκή αξιολόγηση και ανάλυση.

 

Η αξιολόγηση του τρόπου διδασκαλίας είναι απαραίτητη γιατί έτσι ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει πληροφορίες για την προσωπική του βελτίωση και δυναμώνει το επαγγελματικό του προφίλ για την περαιτέρω εξέλιξή του.

 

Bio

Η Έφη Γλυμή είναι καθηγήτρια Αγγλικής με ειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής σε δυσλεκτικά παιδιά (ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Education Studies
and Effective Teaching από το Πανεπιστήμιου του Surrey, UK. Κατά την παραμονή της στην Αγγλία εργάστηκε σε σχολεία της Αλλοδαπής. Έχει κάνει επίσης Κλινική Πρακτική σε παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής στο Metropolitan College.

Τα τελευταία χρόνια εκτός από τη διδασκαλία Αγγλικής , συνεργάζεται με Κέντρα Λόγου και Μάθησης και είναι υπεύθυνη Οργάνωσης κ Διαχείρισης Τάξης ιδιαιτέρα όταν υπάρχουν
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.