fbpx

Διαχείριση Σχολικής Τάξης, Συναισθηματική Νοημοσύνη & o εκπαιδευτικός ως σύμβουλος

 Nafplio

Τις περισσότερες φορές είμαστε προετοιμασμένοι για τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης. Τι γίνεται όμως όταν υπάρχουν προβλήματα διασπαστικής συμπεριφοράς; Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να είναι αποτελεσματικός στον παιδαγωγικό του ρόλο; Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη συμπεριφορά τη δική μας και των μαθητών μας; Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε επίσης πώς μπορεί η συναισθηματική νοημοσύνη να συμβάλει στην επαγγελματική και προσωπική μας επιτυχία, θα αναλυθούν οι βασικές αρχές για αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθώς επίσης στρατηγικές διαφοροποίησης, αγωγοί μέσα από τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα διοχετεύσουν περιεχόμενο, διαδικασίες ή μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

14:00– 15:15- Συναισθηματική Νοημοσύνη 
Εισηγήτρια - Αγάπη Δενδάκη (bio)

Τί είναι η συναισθηµατική νοηµοσύνη (EQ); Πόσο διαφορετική είναι από τον γνωστό σε όλους µας δείκτη νοηµοσύνης (IQ); Σύµφωνα µε έρευνες ένας υψηλός δείκτης νοηµοσύνης δεν εξασφαλίζει την επαγγελµατική και προσωπική επιτυχία. Οι έρευνες δείχνουν ότι µόνο το 4% της επιτυχίας οφείλεται στο IQ. Συχνά µάλιστα άνθρωποι µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης µπορεί να χειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα την προσωπική τους ζωή.
 
Αντίθετα, οι συναισθηµατικές δεξιότητες, το να µπορείς δηλαδή να κατανοείς και να χρησιµοποιείς τα συναισθήµατα σαν δύναµη επιρροής τόσο του εαυτού σου όσο και των άλλων, φαίνεται πως αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό είδος ευφυΐας, κυρίως στις µέρες µας.
Με ποιο τρόπο λοιπόν η συναισθηµατική νοηµοσύνη συµβάλλει στην επαγγελµατική και στην προσωπική µας επιτυχία; Μπορούν οι συναισθηµατικές δεξιότητες να βελτιωθούν ή ακόµα και να διδαχθούν;
Ποιος ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των µαθητών τους; Ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητά τους; Απλώς να κατατάσσουν βαθµολογικά τα παιδιά ή/και να τα βοηθούν να εντοπίσουν τις φυσικές τάσεις τους και τα χαρίσµατά τους και αυτά να καλλιεργήσουν;
Μπορούµε άραγε να εµφυσήσουµε νοηµοσύνη στα συναισθήµατά µας;
 

15:30 - 16:30 - Πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση της σχολικής τάξης
Εισηγήτρια - Αγάπη Δενδάκη (bio)

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό είναι η καλή διαχείριση της τάξης και ως εκ τούτου η διατήρηση του θετικού κλίματος μέσα σε αυτή. Συνάμα αυτό αποτελεί και μέρος της διδακτικής εμπειρίας καθώς το σχολείο είναι ένας θεσμός που συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου και η αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία αποτελεί μέρος της κοινωνικής συνοχής, οπότε και πρέπει να διδάσκεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς εντός της τάξης δίνοντας πρακτικές συμβουλές ώστε εκπαιδευτικός και μαθητές να μπορούν να επικεντρώνονται στη διαδικασία της μάθησης χωρίς την παρεμβολή διασπαστικών και προκλητικών συμπεριφορών. Θα παρουσιαστούν κάποια βασικά αίτια δημιουργίας αρνητικού κλίματος ώστε να γίνουν πιο κατανοητοί οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισής των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε στρατηγικές διαχείρισης και τροποποίησης της συμπεριφοράς, με έμφαση στις αμοιβές και στις συνέπειες. Τέλος, θα παρουσιαστούν τρόποι πρόληψης ανεπιθύμητων συμπεριφορών, οι οποίοι εστιάζουν σε ορισμένες πρακτικές εκ μέρους των εκπαιδευτικών που θα βοηθήσουν στον περιορισμό των αφορμών για προβληματικές συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών. Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο την καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και των μαθητών μεταξύ τους, έτσι ώστε η διαδικασία μάθησης να είναι μια θετική και απολαυστική εμπειρία για όλους.

 

16:45 -18:00 - Ο εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος & Επικοινωνία με γονείς
Εισηγητής: Ιωάννης Κοσμόπουλος

 

Η εκπαίδευση είναι µια πολύπλοκη διαδικασία. ∆εν είναι µόνο µαθησιακή αλλά και ψυχολογική. Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός καλείται να ακούσει τα προβλήµατα που έχουν οι γονείς µε τα παιδιά τους - µαθητές, να κατανοήσει το πρόβληµα και να προσπαθήσει να συµβουλεύσει το γονιό ώστε να δώσει λύση στο πρόβληµα µε το παιδί του ή να τον συµβουλεύσει πως να κάνει τη σχέση του µε το παιδί πιο λειτουργική. Η διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω είναι µια ξεκάθαρη συµβουλευτική σχέση που ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συµβούλου, µε όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σύµβουλος, και ο γονιός είναι ο συµβουλευόµενος που καθοδηγείται από τον σύµβουλο - εκπαιδευτικό.

 

Το ρόλο αυτό ο εκπαιδευτικός τον είχε πάντα στην εκπαίδευση. Πάντα ο γονιός απευθυνόταν στο δάσκαλο για µια συµβουλή και πάντα ο δάσκαλος τον άκουγε και προσπαθούσε να δώσει λύση στο πρόβληµα του. Η σηµερινή πραγµατικότητα είναι πιο πολύπλοκη οπότε και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο γονιός µε τα παιδιά του πιο περίπλοκα. Συµβουλευτική είναι η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός για να  προσφέρει βοήθεια και  στήριξη στους γονείς των µαθητών του για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους που πηγάζουν από το σχολείο, τους συµµαθητές, το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό. Ποιες είναι οι γνώσεις και ποιες οι δεξιότητες  που πρέπει να έχει; Πως πρέπει να δοµήσει µια σχέση µε το γονιό και πως πρέπει να την οριοθετήσει για να είναι αποτελεσµατικός; Σε ποιες περιπτώσεις ακούει και δίνει λύσεις και σε ποιες περιπτώσεις δεν µπορεί να το κάνει; Τέλος η συµβουλευτική στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει ως στόχο την καλή συνεργασία όλων των µελών της σχολικής κοινότητας.

 
Πληροφορίες & Κρατήσεις Θέσεων
Τηλ
: 210 6712991 & Κιν: 6936 946868 

Υπεύθυνη Κρατήσεων:
Χριστίνα Μουτσούλα

Πληροφορίες

Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης 14-10-2017 2:00 pm
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης 14-10-2017 6:00 pm
Κόστος Συμμετοχής
(Ισχύει έκπτωση για φοιτητές)
€40
Πόλη (Ξενοδοχείο) Ναύπλιο (Park Hotel)
Οι θέσεις έχουν εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106712991 ή στο 6980635361.

Location Map

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για εμάς

Ποσοστό των συμμετεχόντων στα σεμινάρια της ELT NEWS που απάντησαν "Πάρα πολύ" στις αξιολογήσεις των σεμιναρίων μας.

Ικανοποιηθήκατε από την οργάνωση  του σεμιναρίου;

Ικανοποιηθήκατε από τον/τους εισηγητή/ες;

Σας βοήθησε το σεμινάριο να βελτιώσετε τις γνώσεις σας και να λύσετε τις απορίες σας;

Το περιεχόμενο και η θεματολογία του σεμιναρίου κάλυψε τις προσδοκίες σας;

Συνεργαζομενοι Εισηγητες

Συνεργαζόμενοι Εισηγητές

Αγάπη Δενδάκη
Αγάπη ΔενδάκηΕιδική Παιδαγωγός
Ιωάννης Κοσμόπουλος
Ιωάννης ΚοσμόπουλοςΕιδικός Παιδαγωγός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Νίκος Σαπουντζής
Νίκος ΣαπουντζήςLife and Executive Strategist
Cliff Parry
Cliff ParryAcademic Manager, British Council
Dr Luke Prodromou
Dr Luke ProdromouTeacher, Teacher Trainer, Author, Performer
Καλλιόπη Παπουτσάκη
Καλλιόπη ΠαπουτσάκηΕιδική Παιδαγωγός
Δρ Κωνσταντίνος Γεωργάκας
Δρ Κωνσταντίνος ΓεωργάκαςBusiness Consultant
Γεράσιμος Ρούσσος
Γεράσιμος ΡούσσοςΠαιδιατρικός Εργοθεραπευτής S.I.T
Δημήτρης Πριμάλης
Δημήτρης ΠριμάληςΚαθηγητής, Microsoft Expert Innovative Educator
Έφη Γλυμή
Έφη ΓλυμήΕιδική Παιδαγωγός
Άρης Μαζαράκης
Άρης ΜαζαράκηςΚαθηγητής, Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Κλαίρη Σειραδάκη
Κλαίρη ΣειραδάκηΠαιδοψυχολόγος
Μάρω Θεοδωράκη
Μάρω ΘεοδωράκηΜουσικοκινητική και Φωνητική Αγωγή
Δημήτρης Μαρούλης
Δημήτρης ΜαρούληςAdvDipEd – MEd – EdDoctorate
Nick Michelioudakis
Nick Michelioudakis Teacher, Examiner and Teacher Trainer
Πάτροκλος Παπαδάκης
Πάτροκλος ΠαπαδάκηςΨυχολόγος
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.