ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΠΟΛΗ

Events Archive

Event Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης Κόστος Συμμετοχής (Φοιτητές €30)
Παιδικό Ιχνογράφημα, Σύνδρομο Asperger, Αντιμετωπίζοντας στενάχωρες καταστάσεις των μαθητών 21-01-2018 10:30 am €40
Καθοδηγώντας τους Εκπαιδευτικούς στην Κατανόηση & Διαχείριση των Εφήβων 10-12-2017 3:00 pm €40
Καθοδηγώντας τους Εκπαιδευτικούς στην Κατανόηση & Διαχείριση των Εφήβων 03-12-2017 3:00 pm €30
Διαχείριση Θυμού και συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο 03-12-2017 10:00 am €50
Καθοδηγώντας τους Εκπαιδευτικούς στην Κατανόηση & Διαχείριση των Εφήβων 26-11-2017 3:00 pm €30
Γνωσιοεπιστήμη, Νευρογλωσσολογία & Μαθησιακές Κλίσεις: ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες του «προσωπικού» μας βοηθού 26-11-2017 10:00 am €40
Παιδικό Ιχνογράφημα, Σύνδρομο Asperger, Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος 12-11-2017 10:30 am €40
Παιδικό Ιχνογράφημα, Σύνδρομο Asperger, Αντιμετωπίζοντας στενάχωρες καταστάσεις των μαθητών 05-11-2017 3:00 pm €40
Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία) : Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης 05-11-2017 10:00 am €40
Practical activities for C1 and C2 levels 22-10-2017 3:00 pm €60
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.