ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΠΟΛΗ

Events Archive

Event Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης Κόστος Συμμετοχής (Φοιτητές €30)
Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Κοινωνικές Ιστορίες 19-02-2017 10:00 am EUR40
ΔΕΠΥ, Μαθησιακές Δυσκολίες & τρόποι υποστήριξης των εκπαιδευτικών 19-02-2017 10:00 am €40
ΔΕΠΥ, Μαθησιακές Δυσκολίες & τρόποι υποστήριξης των εκπαιδευτικών 18-02-2017 3:00 pm €40
Διεκδικητική συμπεριφορά και οριοθέτηση 12-02-2017 3:00 pm €60
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για παιδιά με ΔΕΠΥ & προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 12-02-2017 3:00 pm €40
Γνωσιοεπιστήμη, Νευρογλωσσολογία & Μαθησιακές Κλίσεις: ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες του «προσωπικού» μας βοηθού 12-02-2017 10:00 am €60
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Διαχείριση της Σχολικής Τάξης 12-02-2017 10:00 am €40
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Διαχείριση της Σχολικής Τάξης 05-02-2017 3:00 pm €40
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για παιδιά με ΔΕΠΥ & προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 05-02-2017 3:00 pm €40
Dyslexia Workshop 05-02-2017 10:00 am €60
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.